Στούντιο

Με θεμέλιο τις αρχές της γιογκα και τα έμπρακτα οφέλη της – σε σωματικό και νοητικό επίπεδο – δημιουργήσαμε το Satya Urban Yoga.

Με κεντρικούς άξονες τη φιλαλήθεια και το αστικό περιβάλλον στο οποιο ζούμε, μοιραζόμαστε τις διδασκαλίες του συστήματος της γιόγκα όπως αυτές μπορούν να έχουν εφαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα. Προσεγγίζουμε την αρχαία αυτή παράδοση με σεβασμό και θρέφουμε τις ποιότητες που υπάρχουν μέσα μας. Δημιουργούμε, κατ΄αυτόν τον τρόπο, τη βέλτιστη εκδοχή του εαυτού μας. Η γνώση, η ζεστασιά, το χαμόγελο και η από καρδιάς επαφή αποτελούν τα εργαλεία για όλους μας. Ασκούμενοι και εκπαιδευτές γινόμαστε ένα.

Εξάλλου, αυτό είναι και το νόημα της yoga. Η ένωση.

Κλείσε τη θέση σου